top of page

       OUR COMPANY

​​   ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1988บริษัท ตลาดไทยพืชผล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปชั้นนำในประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารเกษตรทั้งในไทยและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์

ตลาดไทย และ โอลิเวอร์ รวมทั้งบริการรับจ้างผลิต (OEM) ภายใต้แบรนด์สินค้าอื่นๆอีกด้วย 

   ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มไลน์การผลิตสินค้า ประเภทเส้นพาสต้า (Pasta) โดยมีโรงงานผลิต ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผ่านการรับรอง GMP, ฮาลาล และ มาตรฐานในระดับสากล  

Lazada-Logo.png
OUR BRANDS & MAIN PRODUCTS

​        CONTACT US

 

Tel: +662-933-9557 - 8
Fax: +662-538-4158
E-mail: thaima@ksc.th.com

www.thaimarket.co.th

bottom of page